Dlaczego warto korzystać z nawożenia zbóż?

Powszechnie uważa się, że Polska nie należy do krajów rolniczych – mimo tego wiele osób (szczególnie starszych, ale również coraz częściej młodzi ludzie decydują się iść w tym kierunku) zajmuje się uprawą ziemi oraz hodowlą zwierząt na mniejszą lub większą skalę. Jeśli chodzi o uprawy to uprawy zbóż zajmują w Polsce zdecydowaną większość wszystkich upraw. Rolnicy chętnie hodują zboże, ponieważ jest ono pewnym źródłem dochodu (duży zbyt przy stosunkowo dobrych cenach na skupie) oraz nie wymaga zbyt dużych nakładów pieniężnych na ten cel. W Polsce głównie uprawia się pszenicę, a także pszenżyto, owies, żyto oraz proso.

System nawożenia zbóż – sposób na zwiększenie plonów

nawożenie zbóżPolska pod względem warunków do uprawy rolnictwa prezentuje się dość dobrze. Dość długi okres wegetacyjny sprawia że rośliny swobodnie wzrastają i osiągają optymalną wielkość wymaganą do podjęcia zbiorów – niestety głównym zagrożeniem dla upraw wciąż są okresy suszy, które nawiedzają często Polskę oraz wzmożone deszcze czy burze. W Polsce dominują niezbyt dobre gleby – jedynie w kilku miejscach w Polsce jest duży dostęp do ziem uznawanych za bardzo żyzne, takich jak na przykład czarnoziemy czy ziemię brunatne. To czy plony zebrane podczas żniw będą dla rolnika satysfakcjonujące Zależy głównie od polityki prowadzonej przez każde gospodarstwo. Bardzo ważne jest stosowanie nawozów, które wzmacniają rośliny i znacznie zwiększają wydajność plonów, a także stanowią ochronę przed zarazą insektami. Regularne nawożenie zbóż ma więc bardzo ważne znaczenie i powinien o tym wiedzieć każdy świadomy rolnik. Obecnie dostępna nawozy sztuczne, które mogą być stosowane do nawożenia zbóż są ekologiczne oraz w pełni bezpieczne dla samych plonów oraz środowiska – nie stanowią one również zagrożenia dla osób spożywających później produkty wytwarzane na bazie zbóż w których stosowane są dodatkowe nawozy. Nowoczesne nawozy nie są także drogie w stosowaniu – co jest niewątpliwie bardzo ważną wiadomością dla sporej ilości osób zajmujących się uprawą roli.

Uprawa zbóż to w większości polskich gospodarstw rolnych jeden z najważniejszych sposób utrzymania gospodarstwa oraz uzyskiwania dochodów. Sprzyjają temu zdecydowanie dość dobre warunki dla rozwoju tego rodzaju upraw oraz duży rynek zbytu. Różnego rodzaju zboża są powszechnie wykorzystywane w przemyśle i w produkcji, stąd też wynika bardzo duże zapotrzebowanie na żyto, pszenicę i inne.