Duża skuteczność zabiegu z wykorzystaniem światła impulsowego