Zużycie energii elektrycznej jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów, który jest brany pod uwagę podczas oceny wpływu danego zakładu przemysłowego na środowisko. O ile ilość energii nie zawsze jest wyznacznikiem co do oceny stanu danej firmy o tyle sposób jej wykorzystania już na pewno jest takim czynnikiem.

Audyty w dolnośląskich przedsiębiorstwach

audyt efektywności energetycznej dolnośląskieDuże zakłady przemysłowe zlokalizowane w dolnośląskim pobierają sporą ilość energii elektrycznej co skutkuje jej zwiększonym wytwarzaniem w lokalnych elektrowniach. To z kolei z reguły wiąże się ze spalaniem większej ilości paliw konwencjonalnych, które powodują wytwarzanie szkodliwych substancji ubocznych przedostających się do atmosfery. Przepisy krajowe oraz międzynarodowe kładą duży nacisk na poprawę tego stanu rzeczy. Właśnie dlatego regularnie przeprowadzane są działania takie jak audyt efektywności energetycznej dolnośląskie, które ma na celu ocenę sposobu zarządzania energią w danym zakładzie. Nierzadko bowiem okazuje się, że w przedsiębiorstwie istnieje możliwość obniżenia zużycia prądu przy wykorzystaniu prostych modernizacji oraz zmiany zachowań pracowników. Jednym z najlepszych przykładów jest chociażby wymiana źródeł światła na bardziej ekonomiczne. W większości zakładów zlokalizowanych w dolnośląskim stosuje się już obecnie nowoczesne źródła bazujące na diodach elektroluminescencyjnych co w dużej mierze zwiększa efektywność energetyczną. Kolejne kroki w zakresie audytu energetycznego mogą dotyczyć opracowania zaleceń dotyczących realizacji samych procesów, które zachodzą każdego dnia.

Często bowiem istnieje możliwość przesunięcia niektórych czynności na godziny nocne, w których zapotrzebowanie na energię elektryczną dostępną w sieci jest mniejsze co pozwala w bardziej rozważny sposób działać elektrownią. Wynikiem końcowym przeprowadzonych kontroli jest sprawozdanie z audytu, w którym osoba go przeprowadzająca przedstawia stan obecny, proponowane usprawnienia oraz potencjalne korzyści wynikające z ich wdrożenia.

Efektowność energetyczna przyczynia się do ochrony środowiska

You May Also Like