Gdzie umiejscowić pompownię?

Każdy zakład pracy powinien być wyposażony w odpowiedni system przeciwpożarowy. W przypadku hal wielkopowierzchniowych same gaśnice jednak nie wystarczają. Stąd konieczność umiejscawiania w nich pompowni, które obsługiwać będą instalacje tryskaczowe i doprowadzające wodę do hydrantów ściennych. Warto jednak wiedzieć, w jakim miejscu powinien znajdować się taki system.

Pompownie w zakładach pracy

pompownie ppożW przypadku wielkopowierzchniowych wnętrz konieczne jest zainstalowanie systemów, które pomogą zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia w przypadku sytuacji awaryjnej. Należą do nich pompownie ppoż stanowiące jedno z najefektywniejszych rozwiązań. Powinny one być jednak umiejscowione tak, aby jak najlepiej pełnić swoją funkcję. Przede wszystkim już na etapie projektowania budynku, na instalację powinno zostać przewidziane osobne pomieszczenie podpięte do systemu wodociągowego. Konieczne będzie bowiem zgromadzenie odpowiedniej ilości wody w zbiorniku ciśnieniowym i uzupełnianie jej na bieżąco. Ważne jest również, aby do tego miejsca prowadziły co najmniej dwa wejścia, w razie gdyby konieczne było jego ręczne uruchomienie w przypadku wybuchu pożaru, a także bezpieczna ewakuacja. Dobrze też, aby jego położenie było też łatwe do znalezienia i wyraźnie oznaczone na planach. Pomoże to w nawigacji ekipie strażackiej, kiedy będzie można wyłączyć system po zażegnaniu zagrożenia.

Pompownie stanowią obecnie jeden z najefektywniejszych systemów przeciwpożarowych w wielkopowierzchniowych zakładach pracy. Powinny być jednak umiejscawiane w odpowiednich wyznaczonych do tego celu osobnych pomieszczeniach. Umożliwi to szybkie napełnianie się zbiorników ciśnieniowych, łatwe dotarcie do nich w razie konieczności manualnego uruchomienia lub wyłączenia ich po zakończeniu akcji gaśniczej.