Narzędzia i urządzenia w strefach ATEX

Tak zwane rozporządzenie ATEX nakłada na wszystkich dyrektorów zakładów pracy obowiązek kontrolowania ryzyka związanego z eksplozją tych atmosfer w taki sam sposób, jak w przypadku wszystkich innych zagrożeń zawodowych. Bezpieczeństwo pracowników jest więc kontrolowane odgórnie.

Jakie urządzenia można stosować w strefach ATEX?

Urządzenia atexPrzepisy ATEX pochodzą z dwóch dyrektyw europejskich dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w strefach z zagrożeniem wybuchowych  dla bezpieczeństwa pracowników. W tym celu konieczna jest ocena ryzyka wybuchu w firmie, aby zidentyfikować wszystkie miejsca, w których mogą powstawać zagrożenia wybuchowe. Bezpieczeństwo urządzenia ATEX jest ważnym tematem, ale często jest zbyt mało znane pracownikom w tej dziedzinie. W kontakcie z niektórymi rodzajami palnych oparów, gazów i pyłów użycie konwencjonalnych stalowych narzędzi może spowodować iskrzenie lub wstrząs, który może doprowadzić do wybuchu. Używanie narzędzi metalowych w potencjalnie wybuchowej atmosferze może być ryzykowną i niebezpieczną operacją. Charakter zagrożenia może wynikać z niewłaściwego użycia narzędzia lub zdarzenia, na przykład w środowisku wybuchowym, i może spowodować powstanie iskry z powodu nagłego tarcia lub wstrząsu. Użytkownik może następnie wywołać eksplozję. Na szczęście istnieje pewien sposób na zapobieganie takim wypadkom za pomocą narzędzi o właściwościach nieiskrzących (nieiskrzących). Dzięki różnym stopom metali możliwe jest uzyskanie narzędzi, które można bezpiecznie stosować w obszarach ATEX. Nie mają one jednak tej samej twardości co tradycyjne narzędzia stalowe. Najbardziej znane i powszechnie znane są stopy miedzi berylowej (Cu Be) i brąz aluminiowy (Al Br).

Pracodawcy są zobowiązani zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy. Odpowiednie narzędzia i urządzenia mogą pomóc zapobiec tragediom, w których może zginąć wielu ludzi, a pracownicy powinni być przeszkoleni w dziedzinie ryzyka i czynników wpływających na eksplozje w takich miejscach.