Parametry jakościowe prądu i napięcia

 

Wraz ze wzrostem zakupu cen mediów rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania pozwalające optymalizować ich zużycie. Dotyczy to w szczególności dużych zakładów wytwórczych, gdzie każda nawet najmniejsza zmiana dzięki efektowi skali zyskuje na znaczeniu. W związku z tym właśnie tam prowadzone są różnego rodzaju działania, których celem jest dostarczenie wartościowych informacji.

Jakimi parametrami może być opisana energia elektryczna?

jakość energii elektrycznejSą one następnie wykorzystywane do planowania kolejnych modernizacji czy inwestycji. Jednym z najważniejszych zagadnień jest jakość energii elektrycznej, która ma wpływ na funkcjonowanie poszczególnych maszyn czy linii technologicznych. Jakość energii można określić wieloma parametrami, które są mierzalne. Do pomiarów stosuje się przeważnie analizatory, które pozwalają zmierzyć wartości takie jak: napięcie, natężenie prądu czy moc. Dodatkowo ważne są współczynniki, które określają to co się dzieje w sieci. Tutaj należy przywołać współczynnik mocy oraz współczynnik zawartości harmonicznych w napięciu zasilającym czy właśnie przebiegu prądu. Zarówno jeden jak i drugi współczynnik dostarcza ważnych informacji na temat sprawności i wydajności procesu. Wszelkiego rodzaju urządzenia, maszyny czy sprzęty wykorzystywane na terenie fabryki wymagają stabilnego zasilania. Na jakość energii składają się więc wahania, zaniki czy zapady napięcia zasilającego. Jest to niezwykle ważne.

Dla pracowników zgromadzonych na terenie zakładu ważnym parametrem jest również współczynnik migotania światła. Jak widać obecnie jednym z najważniejszych zagadnień jest możliwość monitorowania funkcjonowania sieci elektrycznej. Do tego celu stosuje się nowoczesne urządzenia pomiarowe, które pozwalają uzyskać bardzo przydatne dane. Ich analiza umożliwia wyciągnięcie odpowiednich wniosków i wdrożenie działań zaradczych.