Rodzaje pras odwadniających

Oczyszczalnie ścieków stosują specjalistyczne urządzenia, dzięki którym proces oddzielania odpadów od wody przebiega sprawnie i efektywnie. Z pewnością najbardziej podstawowym urządzeniem, które pozwala na oddzielenie osadu od cieczy jest specjalistyczna prasa, pozwalająca na szybkie i sprawne działanie.

Jak wybrać prasę odwadniającą?

prasa odwadniającaŚcieków spływających do oczyszczalni wciąż przybywa, dlatego ich oczyszczanie musi przebiegać bardzo sprawnie, a ciągła praca różnego rodzaju maszyn wymaga zastosowania najbardziej wydajnych rozwiązań. Do tego celu stosowana jest prasa odwadniająca, która działa na zasadzie wyciskania wody spomiędzy dwóch pasów dociskanych rolkami. Jednak jeszcze bardziej wydajnym rozwiązaniem jest zastosowanie prasy odwadniającej komorowej, której praca polegająca na oddzieleniu osadu od cieczy przebiega jednocześnie w kilku komorach, a po zakończeniu cyklu oddzielony osad wsypywany jest do podstawionego w tym celu pojemnika. Stopień odwodnienia osadu jest tutaj znacznie wyższy niż w przypadku prasy taśmowej, a dzięki dodatkowemu przetrząsaniu materiału po każdym zakończonym cyklu wydajność prasy jest jeszcze wyższa. Dobrze odwodniony osad jest łatwiejszy podczas dalszej obróbki, a jego zmniejszona do minimum objętość ułatwia jego przechowywanie. Takie rozwiązanie z powodzeniem stosuje się nie tylko do oczyszczania ścieków, ale także popiołów, szlamów czy osadów mineralnych.

Podczas oczyszczania odpadów zanurzonych w cieczy pierwszym podstawowym krokiem jest oddzielenie osadu od wody. Podczas dokonywania tego na skalę przemysłową konieczne jest zastosowanie specjalistycznych rozwiązań w postaci pras odwadniających, które zdecydowanie usprawnią pracę i tym samym zwiększą wydajność całego zakładu przemysłowego.