Szeroki wybór oznakowań na pojazd

W trakcie wykonywania prac remontowych poszczególnych odcinków drogi, niejednokrotnie dochodzi do zmiany organizacji ruchu. Na jezdni pojawiają się zarówno pracownicy, jak i pojazdy, biorące udział w pracach. W takiej sytuacji niezbędne jest stosowanie odpowiednich oznakowań, umożliwiających kierowcom rozeznanie się w sytuacji oraz dostosowanie do w niej, celem bezpiecznego kontynuowania jazdy.

Strzały świetlne – do czego są używane?

strzała świetlna na pojazdNiejednokrotnie pojazdy biorące częściowy udział w ruchu drogowym, zaangażowane w wykonywanie prac remontowych oraz porządkowym, wymagają odpowiedniego oznaczenia, widoczne nawet z dużej odległości. Rozwiązanie to pomaga w organizacji ruchu oraz stanowi jasną informację dla innych uczestników ruchu, o ewentualnych zmianach ruchu lub przeszkodzie znajdującej się na jezdni oraz potrzebie zmiany pasa ruchu. Strzała świetlna na pojazd to sygnalizacja z pewnością dobrze znana kierowcom. Stosowana jest w różnego rodzaju miejscach. Informuje o prowadzonych pracach remontowych lub porządkowym oraz potrzebie zmiany pasa ruchu. Najczęściej wskazuje też pas, na którym należy kontynuować jazdę. Powszechnie wykorzystywana jest we wszystkich pojazdach, odpowiedzialnych z różnego rodzaju prace na autostradach. W związku z prędkością dozwoloną na tego rodzaju drogach, niezbędne jest, aby strzały były widoczne z dużej odległości, także w nocy, co pozwala kierowcy na odpowiednią reakcję oraz dostosowanie się do warunków na drodze. W przypadku montażu na pojazdach, umożliwia ekipom porządkowym bezpieczne prowadzenie pracy. W sytuacji, kiedy towarzyszy remontom drogowym, niejednokrotnie stoi w otoczeniu innego rodzaju znaków, między innymi informujących o zwężeniu drogi, a także nakazujących zmniejszenie prędkości, celem kontynuowania bezpiecznego poruszania się pojazdem.

Strzały świetlne to powszechnie wykorzystywany rodzaj oświetlenia, który zastosowanie ma przede wszystkim w trakcie prac remontowych albo porządkowych, prowadzonych na drogach. Montowany jest bądź bezpośrednio na pojeździe biorącym udział częściowo w ruchu, jednak domyślnie wyznaczonym do wykonania konkretnego zadania lub w miejscach, gdzie zaszły zmiany w organizacji ruchu i niezbędne są jasne i klarowne informacje na ten temat. Ich stosowanie zwiększa bezpieczeństwo kierowców biorących udział w ruchu drogowym.