Szybka kontrola czasu pracy kierowcy

W codziennym życiu spotykamy wiele służb zajmujących się przeprowadzaniem kontroli w różnych podmiotach gospodarczych.  Dysponują one odpowiednimi narzędziami oraz możliwościami mającymi na celu przeprowadzanie kontroli w różnych miejscach nie zawsze stacjonarnych. Istnieją również służby których kontrole odbywają się w dużej mierze mobilnie, a i kontrolowane przez nich podmioty również znajdują się daleko od miejsca stałego pobytu.

Jak wygląda kontrola ITD?

itd czas pracy kierowcówJednym z takich przykładów może być Inspekcja Transportu Drogowego, już sama nazwa często budzi postrach wśród kierowców zawodowych. Tymczasem służby te powstały po to, aby spieszyć z pomocą tam gdzie łamane są przepisy i obowiązujące normy.  Inspektorzy transportu drogowego przede wszystkim skupiają się na kontroli właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami czasu pracy kierowców. Posiadają uprawnienia pozwalające im na sprawdzenie stanu technicznego oraz masy samochodu. Mogą skontrolować dokumentacje pojazdu i kierowcy. Mają prawo do sprawdzenia stanu trzeźwości osoby kierującej pojazdem. Zgodnie z przepisami itd czas pracy kierowców sprawdzają za pomocą tachografów. Dzięki temu urządzeniu mają pełen obraz czasu prowadzenia pojazdu, prędkości z jaką się poruszał, widzą długość przebytej drogi oraz ilość przerw i okresów wypoczynku. Wszystko to daje obraz wykonanej przez kierowcę pracy.  Oczywiście przed rozpoczęciem kontroli każdy inspektor powinien się przedstawić i wylegitymować chociażby identyfikatorem. Po drogach mogą poruszać się tylko oznakowanymi samochodami. Zatrzymywać pojazdy mogą tylko w miejscu oznakowanym znakiem drogowym informującym o kontroli lub w pobliżu oznakowanego pojazdu służbowego. Mają prawo do kontroli nie tylko pojazdu w trasie ale również w siedzibie firmy transportowej.

Powinni mieć wgląd nie tylko do wszystkich dokumentów ale również do rodzaju używanego paliwa a nawet możliwość pobrania niezbędnych próbek do badania. Kontrole zazwyczaj mają na celu wykrywanie nieprawidłowości i usuwanie ich. Powinny również zostawić zalecenia pokontrolne i wskazać możliwość i sposób usunięcia i poprawy wykrytych niezgodności. Dlatego jeżeli tylko pracujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mamy się czego obawiać, a być może dzięki przeprowadzonej kontroli poprawimy swoje warunki pracy.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Usługi