Alternatywne źródła prądu

Dostawa energii elektrycznej jest obecnie jedną z najważniejszych aspektów, które muszą być uwzględnione w planie zasilania budynku. W zależności od charakterystyki obiektu istnieją odrębne wytyczne, które definiują możliwy czas przerwy w zasilaniu w trakcie roku. Jeśli chodzi o obiekty mieszkalne możliwe są krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej ponieważ nie wpływają one w znaczący sposób na komfort oraz użytkowane urządzenia.

Agregat prądotwórczy stanowi dodatkowe źródło energii

Profesjonalne agregaty prądotwórczeOczywiście całkowity czas trwania takich przerw w trakcie roku nie może być zbyt długi jednak sytuacja taka jest dopuszczalna. Inaczej ma się sprawa jeśli chodzi o obiekty przemysłowe czy budynki infrastruktury krytycznej. Obiekty te muszą bez przerwy posiadać dostęp do energii elektrycznej, która jest wykorzystywana do funkcjonowania kluczowych maszyn czy systemów. W przypadku obiektów przemysłowych przerwy w dostawie energii mogą spowodować bowiem duże straty finansowe, które są spowodowane wyhamowaniem produkcji w wyniku zaniku napięcia sieciowego. Jeszcze poważniejsza sytuacja jest w przypadku budynków infrastruktury krytycznej takich jak chociażby szpitale. W tym przypadku przerwa w dostawie energii może skutkować spowodowaniem zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiekcie. W związku z tym w budynkach tych wymagane są dodatkowe źródła energii, które są uruchamiane w momencie zaniku napięcia sieciowego. Profesjonalne agregaty prądotwórcze zapewniają dostęp do energii elektrycznej nawet w przypadku zaniku przesyłu w sieci. Właśnie dlatego agregaty są bardzo często stosowane w miejscach, gdzie istnieje konieczność zapewnienia dodatkowego źródła wytwórczego. Agregaty prądotwórcze są zasilane paliwem chemicznym. Następnie jest ono spalane dzięki czemu napędzany jest generator prądotwórczy.

W ten sposób wytwarzana jest energia elektryczna, która może pokryć pewne zapotrzebowanie obiektu. Z reguły zasilane są w ten sposób obwody czy maszyny kluczowe z punktu widzenia ciągłości produkcji czy zapewnienia bezpieczeństwa osób zgromadzonych w obiekcie. Agregaty prądotwórcze pozwalają podtrzymać funkcjonowanie kluczowych maszyn do momentu przywrócenia napięcia zasilania w sieci przesyłowej. Jest to zabezpieczenie, które może być uruchomione w dowolnym momencie co stanowi jego niewątpliwą zaletę.