Jak oznacza się towary niebezpieczne?

Transport to bardzo prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki, która jest obecnie niezwykle ważna. Bez transportu nie byłoby możliwe, aby rozwijały się inne rodzaje przedsiębiorstw. To nie tylko przewożenie towarów, które zostały wyprodukowane do miejsc, gdzie zostaną sprzedane. To też dostarczanie surowców, z których te towary zostaną wyprodukowane. Także surowców, które mogą być uznawane za niebezpieczne.

Towary niebezpieczne oznacza się specjalnymi kodami

rozpoznawcze kody adrNie każdy może zajmować się przewozem towarów, które są uznawane za niebezpieczne. Wymaga to szeregu zezwoleń oraz spełnienia formalnych wymogów. Jednym z nich jest zatrudnienie osoby, która będzie odpowiedzialna za oznaczenie pojazdów przewożących towary uznawane za niebezpieczne specjalnymi kodami. Te rozpoznawcze kody ADR pozwalają w razie niebezpieczeństwa zidentyfikować substancję oraz rodzaj zagrożenia, z którymi mają do czynienia służby ratunkowe. Takie oznaczenia obowiązują wszędzie tam, gdzie ratyfikowana została umowa międzynarodowa o przewożeniu towarów uznawanych za niebezpieczne, czyli własnie ADR. reguluje ona jak ma wyglądać takie oznaczenie. Aby przewozić towary niebezpieczne przez terytorium krajów członkowskich, a jest ich obecnie ponad pięćdziesiąt, należy spełniać nałożone przez umowę wymagania. Jeżeli pojazd przewozi towary uznawane za niebezpieczne, na przykład farby i lakiery, wówczas musi być na nim umieszczona informacja ostrzegawcza. Taka tablica musi mieć kolor pomarańczowy, dzięki czemu łatwo rzuca się w oczy i nie trzeba się jej doszukiwać nawet nocą. Na pomarańczowym tle oznacza się jaki rodzaj towarów jest przewożony. Zapis ten ma formę dwóch liczb zapisanych w postaci ułamka zwykłego. Znaczenie owych liczb reguluje ściśle umowa międzynarodowa, która jest regularnie aktualizowana.

Jak widać, przewóz towarów uznawanych za niebezpieczne nie jest wcale taki prosty. Wymaga on odpowiedniego przygotowania, a firma, która się tym zajmuje musi uzyskać zezwolenia oraz przygotować się odpowiednio do prowadzonej działalności, na przykład przez przygotowanie odpowiednich oznaczeń pojazdu oraz przeprowadzanie regularnych szkoleń wśród pracowników, w celu zwiększenia ich świadomości oraz bezpieczeństwa. Od dobrego oznaczenia ADR może zależeć czyjeś życie.