Nowoczesne układy OZE na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Na terenie dużych miast prowadzonych jest obecnie wiele inwestycji mających na celu budowę nowych nieruchomości. Jest to wynikiem zwiększonego zapotrzebowania na takie obiekty ze strony klientów indywidualnych jak i również przedsiębiorstw. Warto jednak pamiętać, że obecnie każdy projekt powinien uwzględniać rozwiązania przyczyniające się do neutralności klimatycznej. W tym celu należy w znaczącym stopniu ograniczyć zużycie energii niezbędnej do funkcjonowania budynku.

Jak wydajnie pozyskać ciepło?

powietrzne pompy ciepła w piotrkowie trybunalskimDodatkowo zużywana energia najlepiej powinna pochodzić z rozproszonych źródeł takich jak OZE. Dotyczy to w szczególności energii elektrycznej jak i również kwestii związanych z ogrzewaniem. W tym drugim przypadku bardzo często spotykane są powietrzne pompy ciepła w piotrkowie trybunalskim, gdzie obecnie realizuje się wiele inwestycji. Warto wspomnieć, że funkcjonowanie pompy pozwala pozyskać energię, która jest zużywana do ogrzewania budynku jak i również przygotowania wody użytkowej. Kluczowym elementem jest przygotowanie adekwatnego projektu, który będzie dopasowany do charakterystyki budynku. Należy tutaj uwzględnić przede wszystkim rodzaj zastosowanej jednostki, typ wymienników ciepła czy docelową moc. Tam, gdzie należy uzyskać jak największą wydajność przy jak najmniejszym poborze mocy z sieci należy dodatkowo stosować inne źródła wytwórcze. Najczęściej są to panele fotowoltaiczne, które pracują wraz z pompą w tak zwanym układzie hybrydowym. Pozwalają one generować energię elektryczną, która zasila funkcjonowanie pompy. Dzięki temu ograniczana jest ilość energii, która musi zostać pobrana z sieci przesyłowej. Taka konfiguracja w znaczący sposób zwiększa autonomię zastosowanego układu.

Jeśli o koszty związane z wdrożeniem wyżej opisanych rozwiązań to nie są one małe. Całkowity zwrot z inwestycji następuje przeważnie po kilku, a nawet kilkunastu latach. Na szczęście czas ten można skrócić poprzez skorzystanie z dedykowanych programów wsparcia. W ich ramach można uzyskać dofinansowanie, dotację, czy kredyt na warunkach preferencyjnych. Dotyczy to zarówno podmiotów prywatnych jak i również przedsiębiorców. Jak widać obecnie coraz popularniejsze są układy i systemy umożliwiające generowanie czystej energii z odnawialnych źródeł.