Praktyczne zastosowanie apteczek metalowych

Bardzo często w codziennym życiu spotykają nas różne wypadki, np. skaleczymy palec, przewrócimy się i nabawimy się kontuzji kolana, złamiemy kostkę, wpadnie nam jakieś zanieczyszczenie do oka. W takich sytuacjach bardzo ważna jest pierwsza pomoc- czyli podstawowe zabezpieczenie miejsca urazu, do czasu (jeśli to konieczne) przybycia profesjonalnych służb ratowniczych.

Apteczki w zakładach pracy

apteczka metalowaWypadki zdarzają się również w miejscach pracy. Sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w miejscu pracy jest nie tylko wyrazem dbałości pracodawcy o swoich pracowników, ale także jego obowiązkiem- umocowanym odpowiednimi przepisami prawnymi. W ich świetle obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadków oraz środków do udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten każdy pracodawca powinien spełnić na dwa sposoby: przez stworzenie punktów pierwszej pomocy w wydziałach, w których istnieje duże ryzyko wypadku, a także- umieszczając apteczki w zakładzie pracy. Dlatego tak ważne jest, aby w Twojej firmie znalazła się apteczka metalowa, w której będzie się znajdowało niezbędne wyposażenie służące do udzielenia pierwszej pomocy. Apteczka metalowa powinna być powieszona na ścianie, w miejscu szybko i łatwo dostępnym. Takie apteczki można stosować w sklepach, biurach czy szpitalach. Istnieje możliwość zakupu apteczki z pełnym wyposażeniem albo samodzielnego komponowania jej zawartości. Podstawowy wkład do uzupełnienia takiej apteczki składa się z: nożyczek, koca termicznego, rękawiczek ochronnych, chusty trójkątnej i chust opatrunkowych, plastrów, bandaży elastycznych i zwykłych, ustnika do sztucznego oddychania i instrukcji udzielania pierwszej pomocy.Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek zależy od rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń w miejscu pracy. Ich obsługa powinna być powierzona wyznaczonym pracownikom, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Nie chcąc narażać się na nieprzyjemności, związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, a także chcąc zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, już dziś zaopatrz swoją firmę w apteczki pierwszej pomocy, umieszczone w metalowych szafkach. To rozwiązanie, które z pewnością nie raz przyda się w Twojej firmie.