Przydatne klucze dynamometryczne

W pracach warsztatowych, w wielu sytuacjach dochodzimy do momentu, gdy musimy wykonać połączenie śrubowe, poprzez przykręcenie śruby, ale często nie wiemy jak mocno możemy ją dokręcić. Dla wielu maszyn istotna jest siła momentu, z jaką dokręca się śrubę, gdyż nie powinna być ona, ani zbyt mała, ani zbyt wielka.

Wykonywanie wzorcowania klucza dynamometrycznego

wzorcowanie kluczy dynamometrycznychW momencie wątpliwości, odnośnie siły dokręcającej daną śrubę, zawsze z pomocą przyjdzie nam instrukcja serwisowa danej maszyny. Jeśli jest wykonana profesjonalnie, to z reguły są w niej podane wartości momentów, dla każdego połączenia. Pomiaru tej siły dokonuje się korzystając w momencie dokręcania, z klucza dynamometrycznego, który służy do wykonania tej czynności z zadaną wartością momentu. Jest on tak skonstruowany, że w momencie przekroczenia tej siły w kluczu zadziała specjalne sprzęgło i nie będzie on już więcej dokręcał. Każdy autoryzowany warsztat samochodowy posiada takie klucze na stanie. Aby jakość wykonywanych prac w warsztacie była zgodna z normami, to powinno się wykonywać okresowe wzorcowanie kluczy dynamometrycznych, zgodnie z regułami obowiązującymi w danym warsztacie. Specjalne instytucje zajmują się zmierzenie prawidłowości działania klucza dynamometrycznego i w przypadku nie stwierdzenia zbytnich odchyleń wydają dla danego sprzętu odpowiedni certyfikat poświadczający prawidłowość działania sprzętu.

Jeśli moment docisku śruby będzie zbyt mocny, to może nastąpić jej zerwanie, natomiast jeśli będzie zbyt mały to może się ona odkręcić. Jak widzimy ważne jest aby dobrze dobrać moment przykręcenia śruby, a jedyną opcją, abyśmy mieli pewność, że dobrze tą czynność wykonujemy jest dobrej jakości i odpowiednio sprawdzony sprzęt w postaci klucza dynamometrycznego.