Switch zarządzalny jako element pośredniczy wymiany danych

Switch, nazywany także inaczej przełącznikiem sieciowym, to urządzenie służące do przekazywania ramki pomiędzy segmentami sieci z jednoczesnym doborem portu przełącznika, na który jest ona przekazywana. Przełącznik zarządzalnyłączy  ze sobą segmenty sieci komputerowej (głównie te pracujące w drugiej warstwie łącza danych).

Co wyróżnia przełączniki zarządzalne?

przełącznik zarządzalnyIch podstawową funkcją jest pośrednictwo w wymianie danych pomiędzy urządzeniami końcowymi, czyli komputerami czy drukarkami pracującymi w sieciach lokalnych. Tak więc można powiedzieć, że przełącznik zarządzalny jest swoistym łącznikiem pomiędzy urządzeniami końcowymi. Jego zasada działania jest ogólnie dość prosta. Przełączniki odbierają dane na jednym porcie, są to dane od nadawcy i przekazują je na port, do którego podłączony jest odbiorca danych. Parametrem, na podstawie którego przełącznik zarządzalny wie, na jaki port przekazać dane jest fizyczny adres karty sieciowej urządzenia końcowego, czyli adres MAC. Po podłączeniu każdego urządzenia końcowego do sieci, przełącznik uczy się jego adresu MAC i zapisuje go w swojej pamięci. Proces ucznia się nazywany jest zalewaniem. Przełączniki zarządzalne poza możliwością ustawiania i monitorowania portów, pozwalają także budować sieci wirtualne VLAN oraz dzielić użytkowników LAN na grupy.

Podsumowując, Najwyższej klasy przełączniki zarządzalne zapewniają łączność dla użytkowników końcowych, usług krytycznych dla firmy, serwerów i sieciowych magazynów danych z pośrednictwem cechującej się wysoką elastycznością sieci szkieletowej, warstw dystrybucji i dostępowej. W przeciwieństwie do prostych, standardowych modeli, przełączniki zarządzalne można dowolnie konfigurować, a więc dostosowywać do potrzeb i wymagań użytkowników oraz infrastruktury sieciowej.